Velkommen til Sosialmedisinsk senters eget nettsted!

Disse sidene er ment som et supplement til Tromsø kommunes offisielle nettsider om Sosialmedisinsk senter (SMS), og inneholder primært informasjon og materiale som av tekniske årsaker ikke er egnet for de kommunale sidene. For en fullstendig oversikt over det kommunale tjenestetilbudet i Tromsø, henvises det til kommunens nettsider.


-
SMS er et samarbeidsprosjekt mellom ulike instanser i Tromsø kommune. Senteret består av tre enheter: Helsetjenesten, Sosialtjenesten og kommunens Re-Habiliteringens fysioterpitjeneste innen psykiatri/ fengselshelsetjeneste.

Åpningstider
Mandag - fredag: 9:30 - 15:00
Tirsdag 13:00 - 15:30 (Studenthelsestasjon drop-in)

 
Vis st°rre kart

Adresse: Søndre Tollbodgt.7, 9008 Tromsø
(Mellom gamle Driv og Polarmuséet - samme inngang som Studio 7)

Telefon: 777 90 400

 

Sosialmedisinsk senters kommunale internettside finer du her.
-

© Sosialmedisinsk senter 2018

Webmaster