Sosialmedisinsk senter fyller 10 år

Det er i 2007 10 år siden Sosialmedisinsk senter ble grunnlagt, og i den anledning har vi gleden av å kunne invitere til Jubileumskonferanse på Driv tirsdag 8.mai. Dagen vil bli benyttet til både å se tilbake, til å se på hvor vi står i dag, og til å se framover.

Et ekspertpanel bestående av deltaker fra 6 institusjoner og tiltak som på ulike vis er tilknyttet Sosialmedisinsk senters arbeidsfelt, vil innlede til debatt.

Tema som vil bli berørt er:
- Erfaringer fra kontakt med Sosialmedisinsk senter
- Sosialmedisinsk senters rolle/funksjon i rusbehandling i Tromsø til nå
- Problemstillinger og utfordringer i fremtidens rusbehandling i Tromsø
- Sosialmedisinsk senter og andre institusjoner/tiltaks rolle i fremtidig behandling av rusmiddelmisbrukere

Konferansen er gratis, og er åpen for både fagfolk og andre interesserte. Påmeldinger tas imot så lenge det er ledige plasser.

PROGRAM
Møteleder: Edith Fredriksen (Avdelingsleder, Sosialmedisinsk senter, Sosialtjenesten)

08:30 Åpning og kaffe  
09:00 Kulturelt innslag Elever fra Dramalinja ved
Kongsbakken videregående skole
09:15 Sosialmedisinsk senter - Historikk Kirsti Berg (Leder, Sosialmedisinsk senter, Helsetjenesten)
09:45 Pause  
10:00 Kulturelt innslag Lonely Hope
10:15 Innlegg (Tema ikke fastsatt)

Georg Høyer (Professor i sosialmedisin, Universitetet i Tromsø)

10:45 Lunsj  
 

Tema:
Sosialmedisinsk senter – Erfaringer, utfordringer og perspektiver

Debattledere:
Gry H.Aandahl (Lege, Sosialmedisinsk senter, Helsetjenesten) og Boy Greve (Psykolog, Ruspoliklinikken, UNN)
11:30 Innledninger til debatt Reidar Høifødt (Leder, Rusklinikken, UNN),
Bente Høiseth (Leder, Utekontakten),
Ragnar Moan (Leder, RIO Tromsø),
Svein Steinert (Lege),
Inger Hilde Trandem (Overlege, Sosialmedisinsk senter, Helsetjenesten) og
Representant fra Politiet i Tromsø
12:30 Pause  
12:45 Debatt  
14:00 Slutt  
14:15

Åpent hus på Sosialmedisinsk senter

Omvisning med servering av kaffe og kaker

Last ned påmeldingsskjema her (Word format).

Papirutgave av program og påmeldingsskjema kan fås ved henvendelse til Sosialmedisinsk senter, tlf 777 90 400.

Ferdig utfylt påmeldingsskjema faxes til Sosialmedisinsk senter, fax 777 90 401, eller sendes Sosialmedisinsk senter, Søndre Tollbodgt.7, 9008 Tromsø.

Utfylt påmeldingsskjema kan også sendes med e-post.

Påmeldingsfrist: 27.april 2007.


© Sosialmedisinsk senter 2007

Webmaster