ABORT

På denne siden finner du svar på en del vanlige spørsmål omkring abort.


Hvor skal jeg henvende meg dersom jeg vil ta abort ?

Dersom du har bestemt deg for å ta abort skal du henvende deg til lege for henvisning til sykehus. Du kan også henvende deg direkte til gynekologisk avdeling ved ditt sentral- eller regionssykehus (for deg som bor i Tromsø: UNN), og bestille time uten å oppsøke lege først.

Du kan selvfølgelig oppsøke hjelp før du tar kontakt med sykehuset. Det kan du få hos fastlegen din, ved helsestasjoner eller ved SMS eller Tvibit.

Du har lovbestemt rett til råd og veiledning dersom du ønsker det.

Er det det samme hvilken lege jeg går til ?

Du må kontakte fastlegen din. Fastlegen har plikt til å hjelpe deg med å fremme begjæring om abort dersom du er under 12 uker gravid, og plikt til å hjelpe deg med å søke abort dersom du er over 12 uker gravid.

Dersom du ikke vil benytte Fastlegen din, kan du få samme hjelp hos lege ved SMS.

Hvem bestemmer om jeg får abort ?

Det bestemmer du selv - men bare dersom du er under 12 uker gravid. Du må uansett undertegne et skjema som heter "Begjæring om svangerskapsavbrudd". Det gjøres enten hos lege på forhånd eller på sykehuset.

Er du over 12 uker gravid, må legen sende en søknad for deg til Abortnemda på det sykehuset du tilhører (for deg i Tromsø: UNN). I søknaden skal det stå de viktigste grunnene til at du søker abort.

Må jeg fortelle foreldrene mine at jeg tar abort?

Er du under 16 år, skal foreldrene eller verge uttale seg om inngrepet. Er det spesielle grunner som gjør dette svært vanskelig, kan du henvende deg til lege, helsesøster ved skolen eller sosialkontoret, som vil hjelpe deg videre med saken. Du kan også kontakte SMS eller Tvibit for å få hjelp.

Kan jeg selv regne ut hvor langt graviditeten er kommet ?

Ja, det kan du.

Du gjør det på denne måten (du må regne fra siste menstruasjons første dag):

Hvis menstruasjonen startet 1.januar:
• er du 4 uker gravid 1.februar
• er du 8 uker gravid 28.februar
• er du 12 uker gravid 28.mars

Det betyr at 12 ukers grensen i dette tilfellet er ca. 28.mars.
Etter 12 ukers grensen er det ikke lenger du selv som kan ta avgjørelsen om gjennomføring av abort.

Viktig: Du kan ikke regne svangerskapets lengde fra den dato du selv mener du ble befruktet; Abortnemda regner ikke på den måten. Gå derfor ikke for lenge og vent, dersom du vil ha abort. Det kan også ta tid å få time på sykehuset.

Hva hvis legen ikke vil søke ?

Dersom legen sier det ikke har noen hensikt å søke, må du enten forsøke å gå til en annen lege (f.eks. ved SMS) eller ringe sykehuset selv. Du har en lovfestet rett til å klage til fylkeslegen dersom din egen lege ikke vil hjelpe deg.

Hvor blir aborten utført ?

Aborter blir utført på alle offentlige sykehus. Inngrepet er gratis.

Hvor lenge må jeg ligge på sykehus ?

Det er sjeldent man må overnatte på sykehus pga. et abortinngrep. Ved de større sykehusene (deriblant UNN) tilbys i dag både kirurgiske og medisinske aborter, og du vil ofte kunne velge type inngrep selv. Opphold og varighet avhenger litt av type inngrep.

Hva er en kirurgisk abort ?

Selve inngrepet varer noen minutter, og gjøres under narkose. Som regel skrives du ut samme dag. Under inngrepet utvides livmorhalskanalen gjennom skjeden, og innholdet i livmoren tømmes ved hjelp av et sug. Sannsynligheten for å bli steril er mindre enn én prosent.

Hva er en medisinsk abort (abortpillen) ?

Kvinnen får først en pille på sykehuset som hemmer svangerskapsutviklingen. Deretter drar hun hjem, for så å komme tilbake til sykehuset etter 48 timer. Da får hun en ny pille som fremkaller rier, og innholdet i livmoren støtes ut i løpet av tre - seks timer. I denne perioden oppholder kvinnen seg på sykehuset. Metoden er smertefull, og kvinnene kan få smertestillende midler på sykehuset. Medisinsk abort (abortpillen) må gjøres før 9. svangerskapsuke. Metoden fordrer ikke narkose.

Hva er normalt og unormalt etter et abortinngrep?

De fleste blør de nærmeste dagene etter inngrepet. Blødningen vil gradvis avta og forsvinne etter 2-3 uker. Neste menstruasjon kommer som regel etter 1 måned. Har du ikke fått mens etter 6 uker bør du ta kontakt med legen.

Sammentrekninger i livmoren er normalt 2-4 dager etter inngrepet og kan gi smerter. Smerter sammen med feber over 38 grader kan bety betennelse i livmoren. Du bør ikke ha samleie i 3 uker. Svømming skal du unngå så lenge du blør, men du kan dusje. Du skal bruke bind og ikke tampong.

Skulle du oppleve kraftige blødninger, sterke smerter eller temperatur over 38 grader, bør du kontakte sykehuset.

Hva med prevensjon etter en abort ?

Du kan meget lett bli gravid igjen etter en abort dersom du ikke bruker prevensjon.

Spiral kan settes inn samtidig med abortinngrepet. Resept på p-piller/p-sprøyte kan du få på sykehuset, eller av den legen som søkte for deg (Du starter å ta p-piller dagen etter inngrepet). Kondom er alltid et godt prevensjonsmiddel når det blir brukt på riktig måte.

Utdypende informasjon om ulike typer prevensjon finner du her.

Hvor langt over 12-ukers grensen kan jeg få innvilget abort ?

Det kommeran på hvilke grunner du har. Jo lenger du er kommet i svangerskapet, desto sterkere grunner må du ha for å få innvilget abort.

Hva hvis legen sier at graviditeten er kommet for langt ?

Ingen lege kan la være å søke for deg, selv om han tror graviditeten er kommet for langt. Det er abortnemda som avgjør dette.

Hva er en abortnemnd ?

En abortnemd består av to leger, som regel overlegen ved kvinneklinikken og en lege utenfra. Abortnemda kan innvilge eller avslå abortsøknader.

Kan jeg gjøre noe mer dersom jeg får avslag i abortnemnda ?

Får du avslag på søknaden din, er det automatisk anke (dersom du ikke trekker søknaden innen tre dager). Det betyr at sykehuset ordner dette for deg, og at saken går videre til et annet sykehus med en ny abortnemd (ankenemd).


Mer informasjon:-


© Sosialmedisinsk senter 2011

Webmaster