-

Notater fra Sosialmedisinsk senters konferanse om ungdom og rusmidler.

Notater fra Elisabeth Arnets foredrag ble delt ut under konferansen, og vil ikke bli lagt ut her. Ta kontak med Sosialmedisinsk senter på tlf 777 90 400 dersom du deltok på konferansen, men ikke fikk notatene.

Notater fra Inger Hilde Trandems foredrag kan du laste ned her.

Notater fra Runi Børresens foredrag er ikke klare ennå, men vil bli lagt ut her så fort som mulig.

 


© Sosialmedisinsk senter 2012

Webmaster