KROPP, SEX OG SAMLIV

På disse sidene vil du finne informasjon som relaterer seg til en del av de tjenester som tilbys ved SMS Helsetjenesten. Om du ikke finner svar på det du lurer på her, er det bare å kontakte senteret. Du behøver ikke si hva du heter, og alle som jobber ved SMS har uansett taushetsplikt. SMS har leger, sykepleiere og annet fagpersonale som alle er der for å hjelpe deg. Alle tjenester ved SMS er gratis.

 • Fastlege
  Tromsø kommunes internettsider om fastlegeordningen. Her finner du informasjon relatert til fastlegeordningen &endash; hvordan finne ut hvem som er fastlegen din, hvordan bytte fastlege, hvilke leger som har ledig kapasitet, osv.
  -
 • Abort
  Svar på ofte stilte spørsmål. Her finner du informasjon relatert til abort - hvordan det utføres, hvem som kan få innvilget abort, om 12 ukersgrensen, osv.
  -
 • Er jeg gravid ?
  Svar på ofte stilte spørsmål; Hvordan merker jeg at jeg er gravid, hvor kan jeg få tatt en gravitest, hva om jeg er gravid, osv.
  -
 • Prevensjon
  Informasjon om ulike typer prevensjon &endash; hvordan de virker, hvordan de brukes, evt. bivirkninger, osv. Her finner du også informasjon om angrepiller.
  -
 • Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI)
  Informasjon om ulike typer seksuelt overførbare infeksjoner &endash; symptomer, behandling, osv.
  -
 • Underlivsundersøkelse (GU)
  Svar på ofte stilte spørsmål; Hva er en gynekologisk undersøkelse, hvordan utføres den, hvem bør bli undersøkt, osv.
  -
 • Nyttige lenker
  Oversikt over lenker til annen informasjon relatert til kropp, helse, seksualitet og samliv. Her finner du også lenker til organisasjoner og foreninger som kan være til hjelp i ulike situasjoner.
  (En tilsvarende oversikt over over en del relevante hjelptelefoner
  finner du du her.)
  -
 • Trykksaker
  Oversikt over ulike trykksaker utgitt av Sosialmedisinsk senters Helsetjeneste. Inneholder informasjon relatert til senterets virksomhet.


© Sosialmedisinsk senter 2011

Webmaster