NYTTIGE LENKER

Det følgende er en oversikt over lenker til en del nettsteder som kan være til nytte i ulike situasjoner. Flere lenker og en oversikt over en del relevante hjelpetelefoner finner du her.Nettsteder relatert til forhold omkring sex og seksualitet:

Det finnes en nettportal for ungdom med helsespørsmål som heter www.unghelse.no.

Spørresiden Klara Klok er for deg mellom 16 og 30 år, og fokuserer på temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet.

Flere nettsteder tar opphelsespørsmål omkring samliv og seksualitet.

Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet (SUSS) har eget nettsted.

Helsestasjonen for ungdom holder til på Tvibit, er et tilbud for ungdom i Tromsø mellom 13 og 20 år, og har også eget nettsted.

Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO) har nettsted tilknyttet universitetene:

Landsforeningenfor voldtatte: www.dixi.no.

Støttesenter mot incest, Oslo: www.sentermotincest.no

Støttesenteret mot incest, Tromsø, har ikke eget nettsted, men kan kontaktes her:

SMISO (støttesenter mot incest og overgrep) Troms
Søndre Tollbodgt.9
9008 Tromsø

Tlf: 77 65 20 44 • Fax: 77 63 60 72 • E-post: smit@c2i.net

Landsforeningen for homofile og lesbiske: www.llh.no

Amathea har et nettsted med informasjon omkring valget abort / ikke abort.

Sex og samfunn, senter for ung seksualitet i Trondheim har ellers et svært godt nettsted. Der kan finne en mengde informasjon omkring praktisk talt alt som har med sex, seksualitet, sprevensjon, SOI, graviditet m.v. å gjøre. Anbefales på det sterkeste, og har også en svært god og tematisk sortert lenke-samling, som kan vise deg vei til enda mer informasjon!


Nettsteder relatert til rusmisbruk:

Forbundet Mot Rusgift (FMR): Nettsteder av interesse for rusgiftmotstandere
Har en omfattende lenkesamling til behandlings- og hjelpetiltak, offentlige rusgiftinformatører og ruspolitiske organisasjoner i inn- og utland, samt til en lang rekke andre relevante nettsteder.

Forbundet Mot Rusgift (FMR): Temaside om Medikamentassistert rehabilitering
Har lenker til informasjon om metadon og Subutex, publisert på norsk på FMRs egne og andre nettsider.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

MARBORG
Brukerorganisasjonen for for Metadon og Subutex brukere i Nord Norge.


Annet / Generelt:

No Abuse har et nettsted der du kan finne informasjon og nettressurser relatert til seksuelle overgrep, voldelige overgrep og rusmisbruk.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har også eget nettsted.

Lenker til helseportaler, pasientorganisasjoner og annen ekstern helserelatert informasjon i regi av Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune.

Flere lenker og en oversikt over en del relevante hjelpetelefoner finner du her.

-


© Sosialmedisinsk senter 2011

Webmaster