PREVENSJON


Hvilket prevensjonsmiddel er best ?

Ikke noe prevensjonsmiddel er det beste for alle. Det finnes flere midler (metoder) å velge blant:

  • Kondom
  • P-piller
  • P-sprøyte
  • Minipiller
  • Spiral
  • Pessar

Det er viktig å finne fram til det middelet som passer best for deg. Dette kan du finne ut i samråd med lege, helsesøster, jordmor eller sykepleier. Når du har fått den informasjonen du behøver, kan du velge det prevensjonsmiddelet du synes er best. Noen ganger kan det være nødvendig å prøve seg fram.

Følg denne lenken, så finner du mer informasjon om de ulike prevensjonsmidlene; Hvordan de brukes, hvordan de virker, evt. bivirkninger og svar på andre ting folk ofte lurer på.

Husk at bare kondom beskytter mot å bli smittet av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Kondom bør derfor ofte brukes i tillegg til annen prevensjon.

Usikre prevensjonsmidler

"Sikre perioder"

Det finnes ingen helt sikre perioder. Det finnes bare perioder når det er mer eller mindre sannsynlig at du kan bli gravid. Det er bare noen få dager omkring eggløsning du kan bli befruktet, men eggløsningen er ikke lett å beregne, og det anbefales derfor ikke bruk av såkalt "sikre perioder".

Avbrutt samleie; "Hoppe av i svingen"

Denne metoden anbefales definitivt ikke. Det kan komme sæd ut av penis før selve uttømmingen, og det kan også være vanskelig å trekke ut penis i tide. Denne metoden vil dessuten skape utrygghet under samleiet, spesielt for jenta.

Sæddrepende midler brukt alene

Dette regnes ikke for å være noe sikkert prevensjonsmiddel. Sæddrepende midler anbefales ikke brukt alene, bare sammen med kondom eller pessar.

Usikre prevensjonsmidler anbefales ikke.

Nødprevensjon (Angrepiller)

Nødprevensjon i pilleform blir også kalt angrekur eller dagen-derpå-piller. Den består av fire tabletter som inneholder de samme stoffene som finnes i p-piller, men i større doser. Man tar først to tabletter, venter i 12 timer, og tar så to til. Vedå gjøre dette hindres eller forsinkes eggløsningen og/eller livmorens slimhinne endres, slik at graviditet ikke oppstår.

Nødprevensjon egner seg godt til bruk etter uhell med kondom eller pessar, eller hvis du har hatt ubeskyttet samleie. Nødprevensjon bør også tas hvis du glemmer en p-pille den første uken på brettet. Nødprevensjon i pilleform bør påbegynnes snarest mulig, og senest 72 timer etter samleiet.

Angrepiller fås kjøpt reseptfritt på apoteket, og det er ingen aldersgrense. Ved SMS og Tvibit. kan du få gratis angrepiller.

Nødprevensjon i pilleform er ikke farlig for noen, men omtrent halvparten av de som bruker dette blir kvalme. Veldig få kaster opp.

Det skal komme en menstruasjonssyklus etter å ha brukt angrepiller, noen ganger litt tidligere, noen ganger litt senrere enn vanlig. Uteblir blødningene må du ta ebn graviditetstest. Nødprevensjon er ikke 100% sikkert, så du kan bli gravid etter å ha brukt dette.

 


Mer informasjon:-

  • Det finnes en lang rekke brosjyrer som omhandler både prevensjon generelt og de ulike typene prevensjon spesielt. Ved SMS og Tvibit vil du kunne finne mange av disse (bl.a. de som er nevnt under).

  • "Lurt å vite for ungdom i Tromsø" er en brosjyre utgitt av SMS Helsetjenesten, og inneholder bl.a. en kort gjennomgang av de mest populære prevensjonsmidler, samt litt informasjon omkring disse. Mer informasjon om dene brosjyren - og andre trykksaker utgitt av SMS Helsetjenesten - finner du her.
    -


© Sosialmedisinsk senter 2011

Webmaster