Verdens AIDS-dag 2017

I forbindelse med Verdens AIDS-dag 1.desember 2015 lanserte Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter (SMS), Tromsø kommune, brosjyren «ABC om HIV».

I forbindelse med Verdens AIDS-dag 2017 kommer en engelskspråklig versjon av samme brosjyre - "The ABC of HIV".

Helsetjenesten ved SMS har helt siden midten av '80-tallet hatt en sentral rolle i det lokale HIV-arbeidet, og har gjennom dette også frontet den årlige markeringen av Verdens AIDS-dag. Dette har vært gjort på ulike måter, og denne gang har en valgt å gjøre det ved å gi ut et informasjonshefte.

Utgangspunktet for heftet, er at en ved SMS Helsetjenesten de siste årene har sett indikasjoner på at kunnskapen om HIV er nedadgående i befolkningen. Spesielt gjelder dette blant ungdom og unge voksne, der mange faktisk sier at de aldri engang har hørt om HIV, men også blant folk flest later det til å være store hull i faktakunnskapene, ikke minst knyttet til hvordan HIV smitter, og – kanskje ikke minst – hvordan HIV ikke smitter.

HIV og AIDS skaper kanskje ikke lenger de store sjokkoverskriftene i media, men sykdommen er likevel fremdeles i høyeste grad en realitet, og noe som angår oss alle. Antallet HIV-positive øker år for år, også i Norge, og hvordan en enn velger å vri og vende på det, så er kunnskap om sykdommen er forutsetning for å kunne unngå smitte.
«ABC om HIV» er et bidrag fra SMS Helsetjenestens side til å spre informasjon og øke kunnskap omkring nettopp dette. Heftet er lagt opp som en gammeldags ABC, og undertittelen sier vel det meste: «Alt du ikke visste om HIV … og enda litt til!».

For at heftet skal bredest mulig appell, har vi bevisst valgt å bruke et enkelt språk. En av intensjonene er at heftet også skal kunne brukes i undervisningssammenheng i skoler, men dette betyr ikke at det utelukkende retter seg mot yngre aldersgrupper. Heftet er både innholdsmessig og forhold til hvordan stoffet presenteres, like relevant for voksne som for ungdom. HIV kjenner ingen aldersgrense, skiller ikke mellom kjønnene, og diskriminerer ingen legninger eller religiøse overbevisninger.

Begge heftene kan du få ved å kontakte Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter (Søndre Tollbodgt.7, 9008 Tromsø - tlf 777 90 400).


-Mer informasjon om HIV og AIDS:

  • UNAIDS Internettsider
    Til enhver tid oppdatert informasjon, tallmateriale og statistikk om HIV og AIDS fra hele verden, samt rapporter, nyheter m.m.
  • Nettdoktor
    Temaside om HIV/AIDS Her finner du utførlig informasjon om hva HIV/AIDS er, informasjon om smitteveier, symptomer, forløp, forebyggende tiltak, og mye mer. Kort sagt det meste om temaet.

-
 
Over: Plakater laget av SMS Helsetjeneesten i forbindelse med tidligere års markeringer av Verdens AIDS-dag.


© Sosialmedisinsk senter 2017

Webmaster