VERDENS AIDS-DAG 2007

Det har blitt en tradisjon at Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter har en sentral rolle i markeringen av Verdens AIDS-dag i Tromsø. I år er det 19. gang Verdens AIDS-dag markeres, og det er også 20 år siden SMS Helsetjenesten ble opprettet. I den anledning har valgt å gjøre litt ekstra ut av årets markering.I år er det 20 år siden Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter (SMS) ble opprettet. Siktemålet med kontoret var i utgangspunktet å jobbe forebyggende i forhold til HIV og AIDS, men ettersom årene har gått, har arbeidsoppgavene blitt flere og mer varierte. Målgruppene er i dag spesielt ungdom og folk med ulike problemer knyttet til rusmidler. Selv om arbeidet i forhold til HIV og AIDS fremdeles står sentralt, tilbyr vi i dag også en lang rekke andre tjenester, så som prevensjonsveiledning, graviditetstester, og test og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. SMS Helsetjenesten driver i tillegg utstrakt informasjons- og undervisningsarbeid, og alle tjenester ved senteret er gratis.

Til venstre: Årets plakat for Verdens AIDS-dag (lokal variant laget av Sosialmedisinsk senter).

For å markere at SMS Helsetjenesten fyller 20 år, arrangerer vi i år en konkurranse i forbindelse med Verdens AIDS-dag 1.desember. Konkurransen er åpen for personer i alderen 13-19 år i Tromsø kommune, og temaet er "Frykt og fordømmelse - fremdeles den vanligste medisin?".

Det vi ønsker, er å sette fokus på det å være HIV-positiv, og på hvordan samfunnet - og vi som enkeltmennesker - møter HIV-positive; Har folks holdninger til HIV og AIDS endret seg de siste 20 årene, og hvordan ser vi i dag på HIV og HIV-positive? Vet vi hva HIV er, og hvordan det smitter og ikke smitter? Er sykdommen fremdeles forbundet med skam, eller er det i dag helt uproblematisk å stå fram som HIV-positiv? - Eller hvordan ville for eksempel du reagert, dersom sykdommen rammet noen som sto deg selv nær?

Det kan i utgangspunktet konkurreres i følgende klasser:

1. Individuelt arbeid: Skriftlig (essay, dikt m.v.) - Premie: kr. 3.000
2. Individuelt arbeid: Visuelt (bilde, skulptur m.v.) - Premie: kr. 3.000
3. Gruppearbeid: Skriftlig (samling av essay, dikt m.v.) - Premie: kr. 6.000
4. Gruppearbeid: Visuelt (bilde, skulptur m.v.) - Premie: kr. 6.000
5. Uten hensyn til klasse: Ekstrapremie kr. 2.000

Konkurransen er relativt åpen både med hensyn til vinkling og bruk av virkemidler/materialer, så her er det bare å slippe fantasien løs. Én deltaker kan gjerne delta i flere klasser, og/eller med flere bidrag, og alle hjelpemidler er tillatt. Bidragene kan være laget privat, eller i regi av skolen du går på. Det eneste kravet er at man holder seg innenfor temaet.

Bidragene vil bli bedømt av en jury bestående av fagfolk innen relevante kunstarter, ansetta ved SMS Helsetjenesten, og HIV-positive (Navn på medlemmer i juryen vil bli offentliggjort senere.). Bidragene må være oss i hende seneste 1.november 2007. Bidragene vil bli utstilt på Bytorget (Rådhuset) i ukene 47-50, og senere på SMS. Vinnerne vil bli offentliggjort på Verdens AIDS-dag 1.desember.

Nederst på denne siden finner du en del lenker til informasjon om HIV og aids. Konkurranseregler og annen nyttig og praktisk informasjon om konkurransen finner du her. For at det skal gå greit for oss å få tak i vinnerne, er det spesielt viktig at du følger instruksjonene om hvordan bidragene skal merkes, og hvilke opplysninger som skal inkluderes når du sender det/dem inn.

SMS Helsetjenesten har også laget en egen info-flyer om konkurransen. Denne er sendt til alle videregående skoler og ungdomsskoler i Tromsø kommune. Om du ikke har fått den, kan du spørre etter den på skolen din, eller du kan få tak i den ved å kontakte SMS.

Oppdatering 13.11.2007: Denne konkurransen er over og vinnerne vil bli offentliggjort 1.desember.

-
Over: Plakater laget av SMS Helsetjeneesten i forbindelse med Verdens AIDS-dag 2003, 2004 og 2005.


Informasjon om HIV og AIDS:

Arkiv:

 
Over: Plakater laget av SMS Helsetjeneesten i forbindelse med Verdens AIDS-dag 2006 (til venstre) og "46664 Arctic" konserten i Tromsø 11.juni 2005 (til høyre).

© Sosialmedisinsk senter 2007

Webmaster