VERDENS AIDS-DAG 2007: VINNERE AV JUBILEUMSKONKURRANSEN

I anleading av at Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter i år feirer sitt 20-årsjubileum, ble det i forbindelsemed Verdens AIDS-dag 1.desember arrangert en konkurranse. Konkurransen var åpen for ungdom i alderen 13-19 år i Tromsø kommune, og temaet var "Frykt og fordømmelse - fremdeles den vanligste medisin?".Med konkurransen ønsket Helsetjenesten ved SMS å sette fokus på det å være HIV-positiv, og på hvordan samfunnet - og vi som enkeltmennesker - møter HIV-positive; Har folks holdninger til HIV og AIDS endret seg de siste 20 årene, og hvordan ser vi i dag på HIV og HIV-positive? Vet vi hva HIV er, og hvordan det smitter og ikke smitter? Er sykdommen fremdeles forbundet med skam, eller er det i dag helt uproblematisk å stå fram som HIV-positiv? - Eller hvordan ville for eksempel du reagert, dersom sykdommen rammet noen som sto deg selv nær?

Til venstre: Årets plakat for Verdens AIDS-dag (lokal variant laget av Sosialmedisinsk senter).

Det kom inn mange flotte bidrag til konkurransen, men juryen valgte til slutt ut følgende vinnere:

1. Beste individuelle arbeid - premie kr.6.000: Ingrid Agnete Medby for sitt essay "En stormfull høst".
2. Beste gruppearbeid - premie kr.12.000: 10.klasse ved Steinerskolen i Tromsø.
3. Ekstrapremie kr. 2.000: Marthe Lindberg for sine to dikt om HIV-/AIDS-problematikken lokalt og globalt.

Premien for beste gruppearbeid ble overrakt vinnerne av ordfører Arild Hausberg på Steinerskolen i Tromsø fredag 30.november. Vinnerbidragene vil bli publisert på dette nettstedet innen kort tid, og Helsetjenesten ved SMS takker alle som deltok i konkurransen


Over t.v.: Elevene i 10.klasse ved Steinerskolen har nettopp fått overlevert premiesjekken på kr.12.000 av ordfører Arild Hausberg. Over t.h.: Vinnerklassen flankert av lærer Siv Bente Johansen (til venstre) og Arild Hausberg (til høyre). Unni Lande og Kirsti Berg fra Helsetjenesten SMS foran i midten.


-
Over: Plakater laget av SMS Helsetjeneesten i forbindelse med Verdens AIDS-dag 2003, 2004 og 2005.

Informasjon om HIV og AIDS:

 
Over: Plakater laget av SMS Helsetjeneesten i forbindelse med Verdens AIDS-dag 2006 (til venstre) og "46664 Arctic" konserten i Tromsø 11.juni 2005 (til høyre).


© Sosialmedisinsk senter 2007

Webmaster