Velkommen til Sosialmedisinsk senters eget nettsted!

Disse sidene er ment som et supplement til Tromsø kommunes offisielle nettsider om Sosialmedisinsk senter (SMS), og inneholder primært informasjon og materiale som av tekniske årsaker ikke er egnet for de kommunale sidene. For en fullstendig oversikt over det kommunale tjenestetilbudet i Tromsø, henvises det til kommunens nettsider.


-
SMS er et samarbeidsprosjekt mellom ulike instanser i Tromsø kommune. Senteret består av tre enheter: Helsetjenesten, Sosialtjenesten og kommunens Re-Habiliteringens fysioterpitjeneste innen psykiatri/ fengselshelsetjeneste.

Åpningstider
Mandag - fredag: 9:30 - 15:00
Onsdag: 14:00 - 16:30 (drop-in Studenthelsestasjon)

 
Vis st°rre kart

Adresse: Søndre Tollbodgt.7, 9008 Tromsø
(Mellom gamle Driv og Polarmuséet - samme inngang som Studio 7)

Telefon: 777 90 400
Telefaks: 777 90 401

Direkte telefoner:
Helsetjenesten: 777 90 400
Sosialtjenesten: 777 90 400
Fysioterapitjenesten: 777 90 679
Studenthelsestasjonen: 777 90 400

Sosialmedisinsk senters kommunale internettside finer du her.
-

-

Verdens AIDS-dag 2017
Verdens AIDS-dag markeres 1.desember, og i den anledning har Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter utgitt en engelskspråklig utgave av det populære informasjonsheftet "ABC om HIV".
(november 2017)

 


Sosialmedisinsk senter fyller 20 år
Tirsdag 5.desember markerer vi at det er 20 år siden Sosialmedisinsk senter ble etablert. Markeringen skjer med en åpen dag på senteret, der det bl.a. vil bli srvert bursdagskake, kaffe og gløgg 9:30-15:00. Kl. 12:30-13:00 vil det være et jubileumsarrangement med taler og hilsener. Alle er hjertelig velkommen!
(november 2017)

 

Eldre nyheter finner du her.


© Sosialmedisinsk senter 2017

Webmaster